Pobierz Wniosek

 Budownictwo

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pfd doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

pfd  doc

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pfd doc
Wniosek o wydanie warunków technicznych pfd doc

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

pfd doc
     

Ewidencja Ludności

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pfd doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pfd  

Zgłoszenie pobytu czasowego

pfd doc

Zgłoszenie pobytu stałego

pfd  
     

 Ewidencja Działalności Gospodarczej

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

pfd doc

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

pfd doc

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pfd doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łomazy

pfd doc
     

 Geodezja

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

pfd doc
     

 Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia

pfd doc

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

pfd doc
     

 Środowisko

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

pfd doc
     

 USC

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

pfd doc

 

   

 Wsparcie

Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

pfd doc

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

pfd doc

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

pfd doc

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

pfd  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

pfd doc