Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023

lpr lomazyPrace nad Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Łomazy i jednostek organizacyjnych oraz uwzględniają wszystkie wyniki konsultacji społecznych.

 

Lokalny Program Rewitalizacji