Skład Komisji

Komisja Budżetowa, Planowania, Finansów i Rolnictwa

 1. Jaśkiewicz Mirosława – Przewodnicząca
 2. Bańkowski Wiesław – Członek
 3. Bugaj Andrzej – Członek
 4. Firysiuk Leszek - Członek
 5. Hołonowicz Roman – Członek
 6. Korszeń Ireneusz – Członek
 7. Moszkowska Elżbieta – Członek
 8. Szostakiewicz Kamil – Członek
 9. Szutko Mirosław - Członek

 

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

 1. Sadownik Mariusz– Przewodniczący
 2. Bugaj Andrzej – Członek
 3. Hołownia Mirosława – Członek
 4. Najdyhor Bogdan – Członek
 5. Sak Wojciech – Członek
 6. Szutko Mirosław - Członek

 

Komisja Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Moszkowska Elżbieta- Przewodnicząca
 2. Bańkowski Wiesław – Członek
 3. Hołownia Mirosława – Członek
 4. Jaśkiewicz Mirosława – Członek
 5. Korszeń Ireneusz - Członek
 6. Najdyhor Bogdan – Członek
 7. Sadownik Mariusz – Członek
 8. Sak Wojciech – Członek

 

Komisja Rewizyjna

 1. Roman Hołonowicz - Przewodniczący
 2. Leszek Firysiuk - Członek
 3. Kamil Szostakiewicz - Członek