Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zaleca się :
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Komunikat