senior

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 991 062,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 842 403,12 zł, natomiast pozostałe 148 659,38 zł to krajowe środki publiczne (98 889,38 zł - budżet państwa, 49 770,00 zł – budżet JST).

 

Galeria

Seniorzy wystąpili wokalnie na scenie

występ seniorówW ramach projektu „Aktywny senior!" Seniorzy podczas Gminnego Kiermaszu Sękaczy w Łomazach wystąpili wokalnie na scenie. Seniorzy występując przed publicznością wzmacniają pewność siebie, aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

 

Czytaj więcej...

Wieczorki taneczne

tańczące osobyW ramach projektu „Aktywny senior!" organizowane są wieczorki taneczne. Seniorzy podczas wieczorków korzystają z okazji do wspólnych rozmów, nabywają nowe zdolności taneczne. Spotkania wpływają na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

 

Czytaj więcej...