Dzień Kobiet i Mężczyzn w gminie Łomazy

dzien kobiet meżczyzn1Aktywni seniorzy z Gminy Łomazy 8 marca 2019 roku w ramach projektu uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy – Jerzy Czyżewski, który po uroczystym złożeniu życzeń Paniom i Panom, wręczył kobietom kwiaty.

dzien kobiet mezczyznTen wyjątkowy dzień osłodziły dwa przepiękne torty, które seniorzy przygotowali w ramach warsztatów kulinarnych specjalnie na tę uroczystość. W trakcie spotkania seniorzy, przy akompaniamencie Pana Arkadiusza Saczuka, śpiewali piosenki, które doskonalą uczestnicząc w warsztatach wokalnych.

dzien kobiet meżczyzn2Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

dzien kobiet meżczyzn3