Harmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach

lomazyHarmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
Rok szkolny 2021/2022

Obowiązujący od 27 stycznia do 11 lutego 2022r.

Harmonogram