Zasady Segregacji

Odpady komunalne tzw. śmieci - nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych w skład których wchodzą między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, meble, opakowania ze szkła i wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia.

segregacja lomazy

*Urząd Gminy Łomazy, tel. 83 341 70 76
* P.W. „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, tel. 83 343 46 91

Jak postępować z pozostałymi odpadami

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia) takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny) należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK - czynny we wtorki w godz. 7:30 – 12:00 oraz w czwartki w godz. 12:00 – 15:30. Lokalizacja PSZOK – ul. Robotnicza 5

pfd