Deklaracje i Informacje

Deklaracje śmieciowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pfd  
     

Deklaracje transportowe

Deklaracja na podatek od środków transportowych

pfd  
Deklaracja na podatek od środków transportowych - załącznik pfd  
     

 

UWAGA !

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny).
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Formularze

 Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik, który jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji dokonuje tego na dotychczasowych wzorach formularzy.

Podatek od nieruchomości (do 30 czerwca 2019)

Deklaracja na podatek od nieruchomości pfd  

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

pfd  

Dane o nieruchomościach

pfd  

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

pfd  
     

Podatek rolny (do 30 czerwca 2019)

Deklaracja na podatek rolny

pfd  

Informacja w sprawie podatku rolnego

pfd  

Dane o nieruchomościach rolnych

pfd  
 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym  pfd  
     

Podatek leśny (do 30 czerwca 2019)

Deklaracja na podatek leśny

pfd  

Informacja w sprawie podatku leśnego

pfd  

Dane o nieruchomościach leśnych

pfd  

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

pfd