Świadczenie „ Dobry Start ”

dobry start lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia. „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 zamieszkałych na terenie Gminy Łomazy bez względu na dochód rodziny.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.


Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie rodzic, opiekun dziecka lub pełnoletnia osoba ucząca się w szkole powinna złożyć wniosek. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach.


Wnioski będą przyjmowane :
od 1 lipca b.r. – drogą elektroniczną,
od 1 sierpnia b.r. – drogą tradycyjną (w formie papierowej)

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek
Załącznik
www.mpips.gov.pl