Obchody gminnego „Dnia Strażaka”

gminny dzien strazaka lomazy 18W dniu 3 czerwca 2018 roku OSP w Korczówce była gospodarzem obchodów gminnego „Dnia Strażaka” oraz świętowała swój jubileusz 90-lecia istnienia.
Uroczystości zapoczątkowane zostały Mszą Świętą celebrowaną przez kapelana diecezjalnego strażaków księdza kanonika Andrzeja Biernata oraz proboszcza parafii p.w. Św. Jozafata  w Korczówce ks. Mariusza Czyżaka.

Po Mszy Św. nastąpił przemarsz pododdziału złożonego ze strażaków z jednostek OSP z terenu gminy oraz pocztów sztandarowych w asyście strażackiej orkiestry dętej z Łomaz na plac przy miejscowej remizie. Po złożeniu meldunku przez dowodzącego pododdziałem Druha Tadeusza Stankiewicza Prezesowi Zarządu Gminnego OSP RP w Łomazach Druhowi Jerzemu Czyżewskiemu, nastąpiło odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt, po czym  Wójt Gminy Łomazy przywitał  przybyłych na uroczystość:
- Kapelana diecezjalnego strażaków Ks. kanonika Andrzeja  Biernata,
- Księdza proboszcza  Mariusza  Czyżaka,
- Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Białej Podlaskiej st. kpt. Sylwestra Sadowskiego
- Członka Zarządu Powiatu Bialskiego Pana Marka  Uścińskiego,
- Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach Druha Krzysztofa Łojewskiego,
- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach Pana Ryszarda Bieleckiego,
- Komendanta Gminnego OSP w Łomazach Druha Romana Stanilewicza,
- Radnego  Gminy Łomazy  Pana Leszka Firysiuka,
- Sekretarza Urzędu Gminy Łomazy Panią Mariannę Łojewską,
- Prezesa GS „SCh” w Łomazach Pana Tadeusza Bańkowskiego,
- Strażacką Orkiestrę Dętą z Łomaz,
- Poczty sztandarowe z jednostek OSP Dubów, Huszcza i Łomazy,  
- Strażaków  i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.

Po oficjalnym przywitaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych n/w. druhom:

ZŁOTYM  MEDALEM   ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
odznaczony został   druh:
- Feliks Kalicki    

SREBRNYM  MEDALEM   ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
odznaczeni zostali  druhowie:
- Adam  Parafiński,
- Tadeusz  Piętka

BRĄZOWYM  MEDALEM   ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
odznaczeni zostali  druhowie:
- Sławomir   Gicewicz
- Krzysztof   Kalicki


ODZNAKĄ   „STRAŻAK  WZOROWY”- odznaczony został:
- Arkadiusz   Nowosielski

ODZNAKĄ   „ZA WYSŁUGĘ”
odznaczeni zostali  druhowie:
50 LAT
- Marian  Tereszczuk    – OSP Łomazy
40 LAT
- Feliks   Charycki          - OSP Łomazy,
- Marian Derlukiewicz    - OSP Łomazy,
- Krzysztof Łojewski       - OSP Łomazy,
- Roman   Stanilewicz    - OSP Łomazy
20 LAT
- Sławomir  Gicewicz         - OSP Łomazy,
- Andrzej  Józefaciuk            - OSP Studzianka,
- Grzegorz Terszczuk       - OSP Łomazy,
- Mikołaj Trochonowicz     - OSP Łomazy,
- Tadeusz Trochonowicz   - OSP Łomazy,
15 LAT
- Paweł   Krywczuk         - OSP Studzianka,
- Paweł   Piętka              - OSP Korczówka
10 LAT
- Krzysztof  Arseniuk      - OSP Studzianka
5 LAT
- Maciej  Chotkowski        - OSP  Krasówka,
- Adrian  Raczyński          - OSP  Krasówka

Po ceremonii odznaczeń nastąpił  występ grupy wokalnej „PORANNA ROSA” z Korczówki.  W trakcie trwania uroczystości można było delektować się grochówką.

Galeria