Z A P R O S Z E N I E

lomazyRadny Powiatu Bialskiego Marek Uściński oraz Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zapraszają rolników zainteresowanych hodowlą bydła mięsnego na spotkanie 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Łomazach przy ul. Małobrzeskiej 13 z pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dr inż. Grażyną Różycką i dr inż. Dariuszem Krzywcem.

Harmonogram spotkania:
10.00 – 11.00 „Czynniki warunkujące opłacalność produkcji mleka i bydła mięsnego” – dr inż. G.Różycka;
11.00 – 12.00 „Nowoczesne metody gospodarowania na użytkach zielonych” – dr inż. D. Krzywiec.

Zapraszamy