Wnioski o szacowanie szkód

lomazyOd 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele, i sarny należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

 

 Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

docpfd