Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF

Marszałek Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF", która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska).

 


Program:
9.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30 Przywitanie uczestników spotkania.
Działania samorządu na rzecz walki z ASF
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

10.30-11.30 Znaczenie dzików w szerzeniu się ASF
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

11.30-12.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny
dr inż. Piotr Stanek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.30 Metody i modele produkcji wołowiny
dr hab. Witold Chabuz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14.30-15.30 Produkcja bydła mięsnego praktyce
Krzysztof Świderski, Przedstawiciel producentów bydła mięsnego

15.30-16.00 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji
16.00-16.30 Degustacja potraw regionalnych