Struktura Organizacyjna Ochrony Przeciwpożarowej na Terenie Gminy Łomazy

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach

Prezes - druh Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy
Wiceprezes - druh Krzysztof Łojewski
Wiceprezes - druh Tadeusz Stankiewcz

Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
Komendant - druh Roman Stanilewicz

osp lomazy

 

OSP ŁOMAZY
Prezes - Grzegorz Tereszczuk
Naczelnik - Andrzej Wiński

 

OSP DUBÓW
Prezes - Tadeusz Stankiewicz
Naczelnik - Sławomir Gąsecki

 

OSP HUSZCZA
Prezes - Barbara Hołownia
Naczelnik - Tomasz Hołownia

 

OSP KORCZÓWKA
Prezes - Feliks Kalicki
Naczelnik - Piotr Goś

 

OSP KOZŁY
Prezes - Sławomir Bondaruk
Naczelnik - Dariusz Chwedaczuk

 

OSP KOPYTNIK
Prezes - Stanisław Lipiński
Naczelnik - Andrzej Zubelewicz

 

OSP KOSZOŁY
Prezes - Wiesław Nazarewicz
Naczelnik - Roman Nazarewicz

 

OSP KRASÓWKA – BURWIN
Prezes - Mateusz Raczyński
Wiceprezes - Adrian Raczyński

 

OSP LUBENKA
Prezes - Urszula Kurianowicz
Naczelnik - Marek Kurianowicz

 

OSP STUDZIANKA
Prezes - Konrad Bojarczuk
Naczelnik - Mieczysław Łukaszuk

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

ul. Szkolna 18 Agok2
21-532 Łomazy


Ryszard Bielecki - Dyrektor
tel. 83 341 70 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOK na Facebooku

 
GOK czynny:

 poniedziałek - piątek: 8.00 – 20.00
 niedziela: 10.00 - 14.00

 

NIP: 537-246-00-25
REGON: 030007757

Cennik

 

Misją Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej świadomość kulturową oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Łomazy.

Podstawowe zadania to:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 • dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Działania w sferze kultury

Kalendarz imprez


1. MUZYKA

Instruktor: - Arkadiusz Saczuk we współpracy z Ryszardem Bieleckim,

 • nauka gry na instrumentach muzycznych;
 • nauka śpiewu.

Zespoły wokalne działające przy GOK: „Luteńka”, „Studzianczanie”, „Śpiewam Bo Lubię”, „Tentative", „Wiem Dokąd Idę”, „Zielona Kalina”.


 
2. PLASTYKA

Instruktor plastyki - Bożena Kaczmarek we współpracy z Barbarą Żukowską

 • zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
 • konkursy plastyczne,
 • dekoracje okolicznościowe,
 • warsztataty artystyczne


3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA:

 • wernisaże i wystawy artystyczne.


4. TEATR , PROZA I POEZJA:

 • Grupa Literacka ,,We mgle”,
 • „Czeladońka” Teatr Obrzędowy,
 • konkursy recytatorskie,
 • wieczory poetyckie, spektakle teatralne w wykonaniu teatrów zawodowych i amatorskich.

 

5. TANIEC:

 • nauka tańca towarzyskiego,
 • organizacja turniejów tańca : Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego „Amigo Dance”,
 • Klubowe Spotkania Taneczne.


6. ORGANIZACJA IMPREZ i KONFRENCJI:

 • „Jarmark Jagielloński”, Dni Łomaz, Dożynki Gminne, Piknik Rodzinny, Pikniki Historyczne, Europejskie Dni Dziedzictwa i inne wydarzenia.


7. PROMOCJA GMINY:

 • udział w targach w kraju i za granicą,
 • „Festiwal Sękaczy” w Roskoszy, Targi Turystyczne w Brześciu, „Sabantuj” w Kruszynianach,
 • udział w Dożynkach Powiatowych Starostwa Bialskiego,
 • konferencje popularno - naukowe,
 • upamiętnianie rocznic historycznych.


8. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

 • promocja walorów turystycznych gminy i Polesia Nadbużańskiego,
 • organizacja imprez turystycznych i konferencji:
 • „Rajd szlakiem Aleksandra Szaniawskiego”,
 • „Wyjazd studyjny UTW do Brześcia na Białorusi”,
 • gromadzenie i dystrybucja materiałów turystycznych,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie kultury i turystyki.


9. OTWARTE SPOTKANIA CZWARTKOWE:

 • comiesięczne spotkania tematyczne o charakterze edukacyjnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Gminy w Łomazach, pok. nr 2gops w Łomazach
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

Urszula Najdyhor - Kierownik
tel. / faks. 83 341 70 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach jest jednostką organizacyjną Gminy Łomazy obejmującą swym działaniem obszar gminy.
Przedmiotem działania ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z niżej wymienionych ustaw:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm. )
- przyznawania i wypłacanie zasiłków:
• stałych,
• okresowych,
• celowych,
• celowych specjalnych,
• udzielenie schronienia,
• zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
• udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych,
• sprawienie pogrzebu,
• dożywianie dzieci,
• przyznawanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
• praca socjalna.

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm. )

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• rozpoczęcia roku szkolnego,
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoły),
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła).

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 Komunikat o zmianach
 

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U, z 2014r.,

poz. 567)

-przyznawanie i wypłata zasiłku dla opiekuna.

 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859)

- przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wnioski GOPS -do pobrania
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że na koordynatora do spraw dostępności powołana została Pani Dorota Szostakiewicz

tel. 83 3417051, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.