Wyniki otwartego konkursu ofert

lomazyWyniki otwartego konkursu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Łomazy z dnia 25 stycznia 2018 r.

1. W zakresie upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych

Lp.

Nazwa organizacji

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

  3050,00

2700

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

2000,00

-

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie

7850,00

3500

4.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki Grabarka

3050,00

2000

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka”

4450,00

2750

6.

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

2500,00

1800

7.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TŁOKA”

3300,00

2250

Razem:

26200,00

15000,00

 

2. W zakresie upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp.

Nazwa organizacji

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1.   

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka

5400,00

2800

2.

Akademia Taekwon-Do VIRTUS

42700,00

14000

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

3500,00

2600

4.

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „NIWA”

44350,00

24600

5.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki GRABARKA

3620,00

1000

Razem:

99570,00

45000,00