Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju napędowego. W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł/litr oleju napędowego.


W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie.


Wnioski należy składać od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 3 w godz. 7:30 – 15:30.

pfd  doc