Podsumowanie zebrań w jednostkach OSP

osp lomazyPodsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za 2017 rok w gminie Łomazy.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań sprawozdawczych. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok. Przeprowadzenie corocznych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych wynika ze statutu.

11 lutego 2018 r. zakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich 10-ciu jednostkach. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy, a zarazem Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Jerzy Czyżewski oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, będący jednocześnie członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach Dh. Krzysztofa Łojewskiego oraz Dh. Romana Stanilewicza, ponadto radni Rady Gminy i sołtysi. W OSP w Łomazach uczestniczył Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk.


Najważniejszymi kwestiami poruszanymi na zebraniach były: dostosowanie statutów jednostek do nowych umocowań prawnych, zmiany w zakupach sprzętu ratowniczego dotowanego ze środków zewnętrznych oraz bieżące sprawy. W żadnej jednostce nie nastąpiły zmiany w składach zarządów.