ŁOMASKI FESTIWAL KULTURY

lomazyW dniu 05.02.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach o przyznanie pomocy na organizację imprezy pn. „Łomaski Festiwal Kultury”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Imprezy promujące obszar LSR".

Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, otrzymało pomoc w wysokości 34 996,00 zł. Projekt będzie składał się z dwóch obszarów tematycznych, wystawienniczego i artystyczno - kulturowego.

projekt row


Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i promocja kultury lokalnej poprzez prezentację twórczości kulturowej twórców powiatu bialskiego. Impreza odbędzie się 8 lipca 2018 roku, w której wezmą udział wystawcy, rzemieślnicy i twórcy ludowi z naszego regionu. Odbędą się koncerty zespołów ludowych i folkowych, a także odtwórczość historyczna w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, (pokazy dawnych rzemiosł, prezentacja potraw i kuchni staropolskiej).


Całkowita wartość projektu wyniesie 55 000,00 zł.