OSP w Łomazach z dotacją na budowę siłowni plenerowej !!!

lomazyMiło nam poinformować, że OSP w Łomazach zrealizuje w 2018 roku projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego w Gminie Łomazy poprzez budowę siłowni plenerowej” który znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania w naborze 6/2017 ogłoszonym przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania w zakresie tematycznym:

"Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR".

projekt row

Planowana operacja będzie polegała na budowie siłowni plenerowej w miejscowości Łomazy. Powstanie jeden nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej. Cel operacji zostanie osiągnięty poprzez zamontowane następujących urządzeń:
1. Biegacz i orbitek na pylonie.
2. Rower i wioślarz na pylonie.
3. Wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie.
4. Ławka i prostownik do pleców na pylonie.
5. Drążek podwójny na pylonie.
6. Drabinka i podciąg do nóg na pylonie.
7. Stepper i twister na pylonie.
8. Stół do gry w szachy, nawierzchnia pod ftness.


Realizacja wskazanego zakresu operacji pozwoli osiągnąć zakładane cele. Powstanie kompleks rekreacyjny, który wpłynie na rozwój potencjału rekreacyjnego obszaru LSR. Mieszkańcy będą mogli korzystać z powstałej infrastruktury nieodpłatnie.


Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Całkowita wartość realizowanego projektu to 55 000 zł, pozyskana kwota pomocy 55 000 zł.