BLGD - szkolenie

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim. Od 5 stycznia 2018 roku zaplanowano nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektu grantowego oraz działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.


Aby przedstawić możliwości, jakie daje program LEADER w bieżącym okresie programowania i jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentów aplikacyjnych Bialskopodlaska LGD rozpoczyna szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków finansowych.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które organizowane jest dnia 19.12.2017 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna. Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką przedstawicieli instytucji i organizacji z gmin: Sosnówka, Wisznice, Rossosz, Łomazy, Tuczna i Sławatycze.