Spotkanie w sprawie wydania decyzji

lomazy

dniu 08.12.2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich typu kurnik na działce nr 644 w Łomazach.


Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu i zapoznaniu się z dokumentacją sprawy. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji w tej sprawie.