Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Pl. Jagielloński 27

 

21-532 Łomazya

 

tel. 833417003

 

Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Łomazy z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:

Maria Sadownik vel Sadowska – Przewodnicząca

Dorota Jeruzalska – Członek

Janusz Kosowski- Członek

Irena Mironiuk – Członek

Urszula Najdyhor – Członek

Elżbieta Sobechowicz – Członek

Zbigniew Bębas – Członek

 

§ 2

 

Zakres działania i tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy 84/09 z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin Gminnne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych >>
Certyfikat za aktywny udział >>
Sprawozdanie z realizacji zadań >>
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy >>
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii >>
 
PUNKT KONSULTACYJNY

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOMAZACH

PODSTAWOWA POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

- dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),

- dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,

- dla osób doświadczających przemocy,

-dla osób z tendencjami agresji,

- dla osób w kryzysie,

- dla małżeństw w konflikcie,

- dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,

- dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

Porady udzielane są bezpłatnie w każdy czwartek od godz. 15.30 zgodnie z harmonogramem w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach Plac Jagielloński 27 I piętro. pokój 17.

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram Pracy Punktu Konsultacyjnego >>

 

 

plakat ztu

 

Kluby Abstynenta i Grupy AA

 

 

 

Łomazy - Zielawa (AA), spotkania w każdy wtorek o 18.00 w starym budynku Urzędu Gminy

 

Łomazy – Al - Anon, spotkania w niedzielę o 18.00 ul. Podrzeczna

 

 

 

Biała Podlaska - Krokus, Matecznik (AA), ul. Warszawska 12, tel. 343-55-43; Skorpion (AA), ul. Stacyjna 6; Krzna (AA), ul. Janowska 17, tel. 344-51-50

 

Czemierniki - Płomyk (też AA), ul. Zamkowa, tel. 3 (UG)

 

Drelów - Iskra (też AA), stara organistówka

 

Gródek - Sokolik, Kanarek (AA), gmina Siemień

 

Hanna - Krokus (AA), spotkania w piątki o 19.00 w urzędzie gminy

 

Jabłoń - Homeostaza (AA), pomieszczenie w bramie pałacu, ul. Augusta Zamojskiego, mitingi: pon. 19.00

 

Kąkolewnica - Storczyk (też AA), lokal po starym Ośrodku Zdrowia

 

Leśna Podlaska - Dąb, ul. Bialska 10, czynne wt-sob. 16-19.00, niedz. 13-17.00 (Grupa AA „Otwarte drzwi” – mitingi w niedz. 13.00, klasztor oo. Paulinów).

 

Łosice - Enklawa (AA), ul. 11 Listopada 15, tel. 357-29-39

 

Międzyrzec Podlaski: Oaza spokoju, ul. Warszawska 38, spotkania w piątki o 18.00

 

Orchówek k. Włodawy - Fides (AA), spotkania we wtorki o 19.00 w domu parafialnym

 

Parczew - Promyk, Sextans (AA), ul. Spółdzielcza 1, tel. 354-16-62; Klub Wzajemnej Pomocy Rodzinie (też AA), ul. Kościelna 124, tel. 354-15-41 w. 103

 

Radzyń Podlaski - Stop, ul. Korczaka 4, tel. 352-22-58

 

Rossosz - (AA), plebania

 

Sosnowica - "Rodzina II" oraz Grupa AA "Dudek", Plac T. Kościuszki 7, tel. 591-21-43

 

Sosnówka - (AA), Gminny Ośrodek Zdrowia

 

Terespol - Granica (AA), ul. Janowska 12 (UM)

 

Wisznice - Świt, Życie (AA), ul. Polna 8

www.aa.org.pl >>