Szkolenia i staże dla os. niepełnosprawnych

plakat malyProgram aktywizacji społeczno-zawodowej

Warunki uczestnictwa
Udział w projekcie jest bezpłatny dla 80 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-64 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia
  • posiadają min. wykształcenie podstawowe
  • pozostające bez zatrudnienia
  • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego