Obóz naukowo - badawczy

Szanowni Państwo,
W dniach 18-21 listopada br. na terenie Państwa gminy został zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS obóz naukowo-badawczy. Wspierają go organizacyjnie władze gminy Łomazy oraz jako koordynator merytoryczny – mgr Cezary Nowogrodzki ze Stowarzyszenia TŁOKA.


Celem podjętych badań jest w realizacja projektu „Minisłownik gwary mieszkańców gminy Łomazy”. Jego wykonawcami są studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS pracujący pod opieką naukową dr Joanny Szadury (IFP UMCS) i mgr Beaty Maksymiuk-Pacek (Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS).


Projekt ma charakter wieloetapowy – obejmuje badania monitorujące ogólny stan gwar południowego Podlasia, przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych, transkrypcję rozmów oraz zarchiwizowanie ich w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS. Zebrany materiał stanie się podstawą opracowań naukowych, zasili m.in. bazę źródłową powstającego pod redakcją naukową profesora Jerzego Bartmińskiego „Słownika stereotypów i symboli ludowych”. W ramach realizacji pierwszego etapu prac zbierackich będą gromadzone informacje na temat wesela i weselnego pieczywa obrzędowego. Wywiady terenowe będą prowadzone w miejscu zamieszkania rozmówców, na podstawie kwestionariuszy etnolingwistycznych przez trzy samodzielne zespoły.


Mamy nadzieję, że podjęte w ramach projektu działania będą początkiem owocnej współpracy, której zwieńczeniem stanie się monograficzne opracowanie języka i kultury mieszkańców gminy Łomazy.
W imieniu organizatorów, dr Joanna Szadura (adiunkt w IFP UMCS i opiekun naukowy SKNE UMCS).