Święto Niepodległości

11 listopada huszczaDnia 11 listopada 2017r. w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Huszczy odbyła się uroczystość z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Huszczy i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po mszy uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W ciekawy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a kończąc na roku 1918. Młodzież szkolna oraz społeczność parafialna w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. Po inscenizacji głos zabrała Dyrektor Szkoły- Dorota Pawłowska oraz Sekretarz Gminy Łomazy- Marianna Łojewska. Na koniec dyrektor szkoły i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wieniec przy pomniku ks. Nawrockiego. Ta lokalna uroczystość to piękny przykład kultywowania w społeczeństwie patriotyzmu.

Galeria