OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

lomazy Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

Termin konsultacji: od 30 października do 14 listopada 2017 roku.

BIP - Łomazy