"Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy"

aktywniProjekt oferującym młodym osobom m.in. szkolenia zawodowe oraz płatne staże pracy na terenie województwa lubelskiego. Grupę docelową projektu stanowi 136 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

1. Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego

2. Szkolenia zawodowe:
• Kucharz
• opiekun osoby starszej
• spawacz metodą MAG/MIG/TIG (jedna metoda do wyboru)
• przedstawiciel handlowy.


W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają:
• stypendium szkoleniowe,
• refundacje kosztów dojazdu
• refundacje kosztów opieki nad dzieckiem
• materiały dydaktyczne
• catering
• egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych.

3. Staże zawodowe


4. Pośrednictwo pracy

http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl