Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

weter lomazy30 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy podczas sesji w obecności radnych i sołtysów gminy, na zaproszenie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego odbyło się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Radomirem Bańko.

Poprowadził on spotkanie informacyjne dotyczące wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Podczas spotkania przedstawiono obecnym wszelkie zagadnienia dotyczące HPAI.

Spotkanie rozpoczęło się od ogólnych informacji dotyczących historii choroby, obszaru jej występowania, objawów oraz jej zapobieganiu. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa grypy ptaków H5N8 są zagrożone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego należy przestrzegać zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ponadto hodowcy drobiu zobowiązani są do zgłaszania stada do lekarza weterynarii.