VII BIALSKA LIGA SZACHOWA

szachy lomazyI. Organizatorzy:
- Starosta Bialski, Mariusz Filipiuk,
- Prezydent Miasta Biała Podlaska, Dariusz Stefaniuk,
- Wójt Gminy Rokitno, Jacek Szewczuk,
- Przewodniczący SZS w Białej Podlaskiej, Stanisław Polaczuk,
- Prezes Klubu Szachowego MOK Debitu Terespol, Sławomir Leszek,


- Prezes MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski, Tadeusz Węgrzyniak,
- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, Andrzej Wiński
- Radny Powiatu Bialskiego, Marek Uściński.

II. Cel turnieju:
Popularyzacja gry w szachy.
Umożliwienie prowadzenia rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

III. Termin:
Liga zostanie przeprowadzona w cyklu 6 turniejów rozegranych w Białej Podlaskiej, Konstantynowie, Łomazach, Międzyrzecu Podlaskim, Rokitnie i Terespolu.

1. 4 lutego 2017 r.- Rokitno,
2. 18 lutego 2017 r. – Międzyrzec Podlaski
3. 4 marca 2017 r. - Terespol
4. 18 marca 2017 r. - Konstantynów
5. 1 kwietnia 2017 r. - Łomazy
6. 22 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe miejsca turniejów w Białej Podlaskiej, Łomazach, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Konstantynowie zostaną podane w terminie późniejszym.

IV. Miejsce:
Turniej nr 1 – sala Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie
Turniej nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 3;
Turniej nr 3 – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27;
Turniej nr 4 – Szkoła Podstawowa w Konstantynowie ul. Nowa 2;
Turniej nr 5 – świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach ul. Małobrzeska 13

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10.

V. System rozgrywek i tempo gry:
Każdy turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem 15 minut na rozegranie partii przez zawodnika.

VI. Warunki uczestnictwa:
W turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych z Powiatu Bialskiego i powiatów sąsiednich.
Zgłoszenia należy dokonywać na adres Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej lub sędziego zawodów Marka Uścińskiego – tel. 509 926 526 albo w dniu zawodów, 30 minut przez ich rozpoczęciem
u sędziego prowadzącego rozgrywki oraz na stronie internetowej www.chessarbiter.com.

VII. Grupy rozgrywkowe:
Grupa młodsza – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich, z podziałem na dziewczęta i chłopców;
Grupa średnia – młodzież ze szkół gimnazjalnych powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich, z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Grupa najstarsza – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich, z podziałem na dziewczęta i chłopców.

VIII. Uwagi:
Sprzęt sportowy podczas zawodów zabezpiecza organizator. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących szkół. Interpretacja regulaminu pozostaje w gestii organizatorów, zaś decyzje sędziego są ostateczne. Obowiązują przepisy kodeksu szachowego. Uczestniczący w każdym turnieju zostaną sklasyfikowani według tabeli punktowej będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.

IX. Nagrody:
1. Trzej najlepsi zawodnicy w kategorii dziewcząt i chłopców w każdym z turniejów otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe.
2. Trzej zwycięzcy klasyfikacji końcowej, ustalonej na podstawie wyników z wszystkich turniejów, otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.