O B W I E S Z C Z E N I E

wybory gmina lomazyNa podstawie § 19 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy nadanego uchwałą Nr. XV/110/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy,

powołania tej Rady i nadania jej statutu podaję do publicznej wiadomości skład Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy wybranej w wyborach w dniu 24 lutego 2017 roku.

Obwieszczenie