O B W I E S Z C Z E N I E

wybory gmina lomazyOkręgowej Komisji Wyborczej w Łomazach

z dnia 23 lutego 2017 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza w Łomazach na podstawie § 7 Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Łomazy Nr XV/110/16 z dnia 23 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy podaje dopublicznej wiadomości listę kandydatów na radnych

do Młodzieżowej RadyGminy Łomazy w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2017 roku.

Lista kandydatów