O B W I E S Z C Z E N I E

wybory gmina lomazyGminnej Komisji Wyborczej w Łomazach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza w Łomazach na podstawie Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Łomazystanowiącej załącznik do uchwały Rady Gmina Łomazy Nr XV/110/16 z dnia 23 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy uprzejmie informuje, że w związku z tym, że w okręgu Nr 2 nie zgłoszono wystarczającej liczby kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2017 rokutermin zgłoszeń przedłuża się do dnia 23 lutego 2017 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Łomazy w godzinach od 7.30 do 15.30

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ NataliaDerlukiewicz