Informacja

lomazyUrząd Gminy w Łomazach informuje, że w związku z przejęciem przez Gminę obowiązku utrzymania sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łomazy będą dokonywać odczytu stanów z wodomierzy oraz przekazywać umowy na dostawę wody celem podpisania i dostarczenia do UG (pokój nr 21).

 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wejścia upoważnionym pracownikom na posesję i dokonania w/w czynności.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej z przyłączami przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Łomazach – pokój nr 21 lub pod numerem 83 3417 069 w godz. 7.30 – 15.30.


W razie awarii prosimy o kontakt bezpośredni z:
Podinspektorem ds. budownictwa i promocji (Marek Rusek) - 515 486 374
Pracownikiem ds. obsługi ujęcia wody i sieci wodociągowych (Sławomir Derlukiewicz) - 698 617 673.