Nowy Samochód Pożarniczy Dla OSP Łomazy

osp samochodW listopadzie 2016 r. został zakupiony nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki IVECO z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach. Całkowita wartość pojazdu to kwota 758.910, 00 zł.

W jego zakup zaangażowało się wiele osób i instytucji. Z inicjatywą zakupu wystąpili strażacy jednostki OSP Łomazy, ich staraniem, przy wsparciu Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego, Posła RP Adama Abramowicza i Radnych Gminy Łomazy pozyskano środki: od Komendanta Głównego PSP w Warszawie - 370.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł - dotacja celowa KG PSP, 120.000,00 zł - dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 100.000,00 zł - dotacja na zadania inwestycyjne z MSWiA, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie 78.000,00 zł., z budżetu Gminy Łomazy - 310.910, 00 zł.

Dane techniczne samochodu:
- silnik 320 KM Euro 6,
- napęd terenowy 4 x 4,
- wyciągarka o uciągu 9t,
- maszt oświetleniowy z lampami LED,
- działko wodne o wydajności 1600 l/min.,
- zbiornik wody o poj. 3500 l,
- sprzęt hydrauliczny HOLLMATRO.

osp chrzest

Samochód został poświęcony przez ks. Andrzeja Ognika w dniu 4 grudnia 2016 roku. W uroczystej i radosnej ceremonii poświęcenia uczestniczył Wójt Gminy Łomazy, Komendant Gminny OSP Roman Stanilewicz, Prezes OSP w Łomazach Grzegorz Tereszczuk, Naczelnik OSP Andrzej Wiński, druhowie jednostki OSP w Łomazach i mieszkańcy Gminy.

Wójt Jerzy Czyżewski podziękował Prezesowi OSP Łomazy dh Grzegorzowi Tereszczukowi i dh Krzysztofowi Filipiukowi za zaangażowanie w pozyskaniu środków zewnętrznych na zakup samochodu, za współpracę w zakresie postępowania przetargowego i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz za odbiór samochodu z firmy "Szczęśniak” z Bielska-Białej.samochod osp

Wręczając akt przekazania samochodu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach Wójt podkreślił znaczenie nabycia nowego samochodu na wyposażenie jednostki – zamieni on wysłużony 36 letni samochód marki STAR, który zostanie przekazany innej jednostce OSP.

Nowoczesny samochód pożarniczy, przekazany w przededniu jubileuszu 100-lecia powstania OSP w Łomazach, przypadającego w roku przyszłym, podniesie standard działań operacyjno - bojowych jednostki OSP funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.