Stypendia Pomostowe dla studentów

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka” z Koszoł po raz kolejny przystąpili do Programu „Stypendia Pomostowe dla studentów I roku”.

 

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach studiów.

stypendia lomazy

Stypendystami w naszej gminie zostali:

w roku akademickim 2015/2016:

1) Sinkiewicz Agnieszka - Warszawski Uniwersytet Medyczny,

2) Piotrowska Agnieszka - Akademia Górniczo-Hutnicza,

3) Kulawiec Grzegorz - Politechnika Warszawska,

4) Lewczuk Karol - UMCS,

w roku akademickim 2016/2017:

1) Chról Karolina – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

2) Hołownia Wioletta – Szkoła Główna Handlowa,

3) Lewkowicz Tymoteusz – Politechnika Warszawska,

4) Sadownik Natalia – Politechnika Warszawska,

5) Szutko Mateusz – Uniwersytet Warszawski,

6) Telaczyński Artur – Politechnika Warszawska.

Studenci otrzymują stypendium w wysokości 5 000 zł.

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, oraz lokalnych organizacji pozarządowych – w naszej Gminie jest to Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z Koszoł, Sponsorzy indywidualni:w roku 2015/2016 – Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, w roku 2016/2017 – Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski - dla 3 studentów, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk – dla 1 studenta, sołtys wsi Łomazy I Marian Serhej – dla 1 studenta.

Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych, a realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

Studentom serdecznie gratulujemy, życzymy owocnej nauki i wysokich wyników!