Akcja kurierska

lomazy28 listopada b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie pracowników urzędu, a także mieszkańców gminy powołanych do akcji kurierskiej.

Tematem szkolenia była Akcja Kurierska, której celem jest pomoc uprawnionym organom wojskowym w uzupełnieniu etatowych potrzeb jednostek wojskowych, polegającym na dostarczeniu wezwań żołnierzom rezerwy zamieszkałym na terenie gminy lub rozplakatowaniu obwieszczeń w tej sprawie.

Akcja rozwijana jest w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny oraz doraźnie w czasie pokoju w celach ćwiczebnych.