Podsumowanie akcji ekologicznej „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy”

W dniach od 3.10.2016r. do 21.10.2016r. przy aktywnym wsparciu dyrekcji, nauczycieli i rodziców odbywała się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego na rzecz Zespołu Szkół w Łomazach.

Organizatorem akcji była firma Green Office Ecologic, Przedsięwzięcie miało na celupodnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat elektroodpadówi odzysku surowców wtórnych.

Poprzez aktywny udział i pełne zaangażowanie w akcję Szkoła zebrała:
● 5008 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
● 10 sztuk zużytych tonerów
iotrzymała ekwiwalent w wysokości 1000 złotych na zakup sprzętu sportowego.

Najaktywniejszym uczestnikom udało się zgromadzić powyżej 200 kg.
Uczennice: Amelia Kolejko, Karolina Iwaniuk, Justyna Bajkowska otrzymały nagrody indywidualne.

eko

Ekoupominkami zostali uhonorowani: Jan Telaczyński, Alan Wieprzowski, Mikołaj Woropaj, Szymon Wołosowicz, Paweł Stankiewicz, Michał Gadomski, Adam Kowalewski, Michał Kowalewski, Bartosz Jarocki, Marcel Oleszczuk, Krystian Parchomiuk, Adam Arseniuk, Bartosz Miroński, Kacper Żelisko, Karolina Parchomiuk.

Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy firmie Green Office Ecologic Spółka z o.o. za zorganizowanie akcji w naszej szkole i rodzicom za pomoc w zbiórce odpadów.