Sprzątanie Świata – Polska 2016

sprzatanie swiata lomazy16 i 17 września 2016 roku Gmina Łomazy włączyła się do 23 edycji „Sprzątania Świata – Polska 2016 Podaj dalej … drugie życie odpadów”.

„Sprzątanie świata – Polska” to akcja prowadzona w Polsce od 1994 roku na rzecz poszanowania środowiska przez Fundację Nasza Ziemia. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasznegatywny wpływ na środowisko.

Sprzątanie odbyło się w miejscowościach: Łomazy, Szymanowo, Bielany, Krasówka, Korczówka, Kozły, Zebrano ponad 100 worków śmieci. Akcję sprzątania rozpoczęli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach w dniu 16 września br., natomiast w dniu 17 września br. sprzątanie miejscowości wykonywali skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu.sprzatanie lomazy

Ciąg dalszy „Sprzątania Świata” w Gminie Łomazy będzie kontynuowany w dniu 23 września br. przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Huszczy w miejscowościach Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga i Koszoły.

Wójt Gminy Łomazy dziękuje Panu ppłk. Leszkowi Wojciechowskiemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej za oddelegowanie do udziału w akcji 21 skazanych. Dziękuje również nauczycielom i uczniom naszych szkół, radnym i sołtysom za włączenie się do akcji sprzątania miejscowości naszej Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie i sprawne jej przeprowadzenie.

Zachęcamy naszych mieszkańców do utrzymania czystości na swoich posesjach i nieruchomościach niezabudowanych. Prosimy również osoby poruszające się po naszych drogach i przebywające na terenie Gminy Łomazy o zachowanie czystości i niepozostawianie zużytych sprzętów i odpadów w lasach i na parkingach.

Zadbajmy o czyste środowisko, to nasza przyszłość!