„Migajmy razem”

migajmy razem lomazy

Polska Rada Języka Migowego z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem” dotyczący stosowania języka migowego.