BLGD - szkolenie

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność rozpoczyna wdrażanie LSR w powiecie bialskim. Pierwszy nabór wniosków został zaplanowany na koniec października 2016 r.

Aby przedstawić możliwości, które daje w bieżącym okresie programowania Leader i jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentów aplikacyjnych Bialskopodlaska LGD rozpoczęła szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.


Zapraszamy na szkolenie, które organizowane jest dnia 4 października 2016 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, Wisznice. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, potencjalnych beneficjentów wsparcia na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości z obszarów gmin: Wisznice, Sosnówka, Tuczna, Rossosz, Łomazy, Słowatycze.

www.blgd.eu