75 plus - bezpłatne leki

Od 01 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”.

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
• wiek – ukończone 75 lat
• recepta – litera „S” wpisana przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w polu „kod uprawnień dodatkowych”
• wykaz – lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów „S”

75plus.mz.gov.pl