Dofinansowania do nowych pokryć dachowych

lomazyInformujemy, iż w związku z posiadaniem jeszcze środków na dofinasowanie nowych pokryć dachowych w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 8-14 września 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (83) 3417076 pok. nr 12 w budynku Urzędu Gminy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.