Programy stypendialne dla uczniów

lomazyInformujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach dwóch programów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017" to program stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających niższe wyniki edukacyjne w skali woj. lubelskiego.

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych - zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

lubelskie.pl