Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że od 01-08-2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01-10-2016 r. do 30-09-2017 r.

 


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31-08-2016 r. rozpatrzenie wniosku oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. nastąpi do dnia 31-10-2016 r.

Wnioski złożone w okresie od 01-09-2016 r. do 31-10-2016 r. rozpatrzone będą i zostaną wypłacone za miesiąc październik 2016 r. do dnia 30-11-2016 r.

Wniosek