Tłoka Radość Dzieciom

tloka lomazyWójt Gminy Łomazy i Mieszkańcy wsi Koszoły

zapraszają na

V Festyn Rodzinny Tłoka Radość Dzieciom pod hasłem
„Ułani, Ułani….”

17 lipca 2016 r. przy szkole w Koszołach

tłoka koszoły