Stypendia Pomostowe

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Tłoka”
informują o realizacji programu
Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku

Wymagania, które należy spełnić, aby móc się ubiegać o stypendium:
- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem - okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1 295 zł netto lub 1 480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. minimum 90 punktów na maturze wg specjalnego algorytmu.

Stypendium wynosić będzie 5 000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.


Zgłoszenia kandydatów w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy do 29 lipca 2016 roku.


Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy.