Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii

lomazyOdpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na pismo RG.VII.0711.39.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zastrzeżeń odnośnie sposobu realizacji na terenie gminy Łomazy III edycji Programu bioasekuracji. 

Pismo