Zmianie terminu na złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 1378), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie poniższej informacji.


Biorąc pod uwagę sprawną realizację ww. programu bioasekuracji oraz umożliwienie posiadaczom zwierząt utrzymującym świnie skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych w ww. rozporządzeniu, w szczególności z rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie konieczne jest jak najszybsze poinformowanie posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie o planowanej zmianie terminu na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, tj. z dnia 15 września 2017 r. na 31 października 2017 r.

Projekt rozporządzenia