XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP w Łomazach

osp lomazyW dniu 9 czerwca 2016 roku odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach dh Jerzy Czyżewski, po krótkim zagajeniu powitał obecnych na Zjeździe delegatów, członków ustępującego Zarządu, zaproszonych gości.


Następnie zaproponował kandydaturę dh Krzysztofa Łojewskiego na Przewodniczącego Zjazdu oraz druha Sławomira Bondaruka na sekretarza.

zjazd lomazy


Obie kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie, i przewodnictwo Zjazdu objął dh Krzysztof Łojewski, który zaprosił do Prezydium Zjazdu następujące osoby:

  • st. kpt. Marka Chwalczuka – Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej,
  • Druhnę Bożenę Krzyżanowską – Dyrektor Biura Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej,
  • Druha Romana Stanilewicza – Komendanta Gminnego OSP,
  • Panią Małgorzatę Derlukiewicz- Przewodniczącą Rady Gminy Łomazy,
  • Pana Marka Uścińskiego – członka Zarządu Powiatu Bialskiego.

Następnie zostały wybrane Komisje Zjazdowe tj.: Komisję Wyborczą, Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Podczas kampanii zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP zostało wybranych 38 delegatów, natomiast w Zjeździe uczestniczyło 25 delegatów co stanowi 65%, wobec czego Zjazd był prawomocny do podejmowania uchwał.

Po odczytaniu sprawozdań komisji zjazdowych, sprawozdanie z działalności Zarządu za minioną kadencję złożył Prezes ustępującego Zarządu dh Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy.
W kolejności po złożeniu sprawozdania z działalności Zarządu dh Lucjan Demidowicz z OSP w Dubowie złożył sprawozdanie działalności z Komisji Rewizyjnej z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, które zostało udzielone przez delegatów jednogłośnie.

Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Wyborczą o przedstawienie kandydatów do Zarządu Oddziału, Gminnej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach przedstawia się następująco:
1. Prezes - Jerzy Czyżewski
2. Wiceprezes - Krzysztof Łojewski
3. Wiceprezes - Tadeusz Stankiewicz
4. Komendant gminny - Roman Stanilewicz
5. Sekretarz - Sławomir Bondaruk
6. Skarbnik - Urszula Kurianowicz
7. Członek prezydium - Konrad Bojarczuk
8. Członek zarządu - Andrzej Wiński
9. Członek zarządu - Krzysztof Filipiuk
10. Członek zarządu - Waldemar Droździuk
11. Członek zarządu - Mariusz Demianiuk
12. Członek zarządu - Sławomir Gąsecki
13. Członek zarządu - Barbara Hołownia
14. Członek zarządu - Jarosław Kobyliński
15. Członek zarządu - Andrzej Zubelewicz
16. Członek zarządu - Feliks Kalicki
17. Członek zarządu - Piotr Goś
18. Członek zarządu - Wiesław Nazarewicz
19. Członek zarządu - Mateusz Raczyński


Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach przedstawia się następująco:
1. Przewodniczący - Grzegorz Tereszczuk
2. Sekretarz - Zdzisław Krasa
3. Członek - Edmund Nowosielski

Delegatami na zjazd Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej wybrani zostali:
Jerzy Czyżewski, Krzysztof Łojewski i Roman Stanilewicz, natomiast do zarządu Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej wybrani zostali: Jerzy Czyżewski i Krzysztof Łojewski.


Po części wyborczej Przewodniczący Zjazdu przekazał dalsze prowadzenie obrad nowowybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego dh Jerzemu Czyżewskiemu, który zamyka obrady XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łomazach.